Hem

Bästa medlemmar

 

Nu i tider med hög smittspridning av Covid 19 är de allmänna råden från myndigheterna, att om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt. men absolut senast den 31 december 2021

 

Det är styrelsens ansvar att fatta ett klokt beslut om hur årsmötet kan genomföras, utifrån gällande lagar och förordningar samt med beaktande av myndigheternas allmänna råd.

 

Ett årsmöte måste vara demokratiskt godtagbart. Det innebär att alla röstberättigade ska ges möjlighet att delta i årsmötet i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt avge sin röst i beslutsfrågor. Detta innebär i sin tur att vi i rådande läge har att välja mellan i princip tre former för genomförandet av årsmötet:

  1. Fysiskt traditionellt årsmöte
  2. Digitalt årsmöte
  3. Hybridårsmöte (fysiskt och digitalt)

Styrelsen anser inte att det är realistiskt att genomföra ett fysiskt möte innan den 1 mars som det står i våra stadgar, vi anser heller inte att det är demokratiskt godtagbart att hålla ett digitalt möte.

Styrelsen beslutar därför att skjuta upp 2020 årsmöte till lördag den 8 maj 2021 kl 16:0 i samband med sista sjösättningen

Det innebär också att vi inte kan ta ett gemensamt beslut i tid om kalendariet. Styrelsen har därför beslutat om följande kalendarium fram till sista maj 2021.

Sorunda Båtklubb


Välkommen till Sorunda Båtklubb, med hemmahamn i Hästnäs på Lisö - längst ner på Södertörn.

Vi ligger perfekt placerade med många fina helg-mål runt hörnet. Avståndet till Fifång är 5Nm och till norra viken på Landsort 10Nm. Ringsön och Västra Stendörren ligger på ca 20Nm avstånd, och till Skanssundet är det 10Nm.

I dagsläget (2019) är det kö till platser i SBK och vi behandlar ansökningar i takt med att tidigare medlemmar lämnar klubben. Som regel går det snabbare att få plats för mindre och grundgående båtar medan kön är längre till platser för större båtar som går djupare (segelbåtar och större motorbåtar).


Sjövarningar från SMHI via RSS har upphört.

Klicka här för SMHIs hemsida.

Sorunda Båtklubb

Hästnäsvägen 79

148 97 SORUNDA

© 2016 Sorundabat.se.

Alla rättigheter förbehållna.