Om SBK

Sorunda Båtklubb "smögs igång" 1970 och bildades formellt 1971.

Idag har vi drygt 100 medlemmar.


Hamnen på Hästnäs har idag drygt 90 bryggplatser samt två svajbojar.

För vinteruppläggning har vi cirka 75 platser.

Mastkran, sjösättningsramp och toatömning finns.


Hamnens koordinater: 58°54'46.7"N 17°45'52.4"E


El finns  både på bryggor och vinterplatser.

Vi har också  färskvatten på bryggorna, genom en ny avsaltningsanläggning.


Vår fina klubbholme Arkholmen ligger ca 3nm färd från hamnen, upp i Himmerfjärden.Klubbens stadgar


Klubbens medlemsregler


Klubbens miljöpolicy