Om SBK

Sorunda Båtklubb "smögs igång" 1970 och bildades formellt 1971.

Idag har vi drygt 100 medlemmar.


Hamnen på Hästnäs har idag drygt 90 bryggplatser samt två svajbojar.

För vinteruppläggning har vi cirka 75 platser.

Mastkran, sjösättningsramp och toatömning finns.


Hamnens koordinater: 58°54'46.7"N 17°45'52.4"E


El finns  både på bryggor och vinterplatser.

Vi har också  färskvatten på bryggorna, genom en ny avsaltningsanläggning.


Vår fina klubbholme Arkholmen ligger ca 3nm färd från hamnen, upp i Himmerfjärden.Klubbens stadgar


Klubbens medlemsregler


Klubbens miljöpolicy


Aktuella avgifter:


Medlemsavgift: 500 kr/år


Bryggplats deposition vid tillträde: 300 kr/dm bryggbredd


Bojplats deposition vid tillträde: 5000 kr


Avgift plats i sjön: 2200 kr/år


Avgift vinterplats på land: 350 kr/år (vid dep.), 2000 kr/år (hyra)


Mastavgift (skjul): 200 kr/år